Údaje o zprostředkovateli

Finpos s.r.o
Hodějovského 541, 256 01, Benešov
Registrační čísla v registru vedeném ČNB:
IČ: 29151091

- Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

- Investiční zprostředkovatel

- Samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření

- Samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů

 

Jakub Pospíšil
- jednatel

Jan Walter
- jednatel

Doplňující informace

  1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele, samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a investičního zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB.
  2. Pojišťovací zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ani investiční zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, banky nebo investiční společnosti s nimiž má být produkt sjednán.
  3. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a investičního zprostředkovatele je možné podat u pojistitele, banky a investiční společnosti u Finančního arbitra nebo u ČNB.
  4. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele, samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů nebo investičního zprostředkovatele lze podat u místě příslušného soudu.
  5. Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem dle § 21 odst. 6 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a pojišťovací zprostředkovatel sděluje klientovi všechny pojistitele, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění prostřednictvím těchto webových stránek: https://www.finpos.cz/partneri/pojistovny. Stejně jsou na stránkách společnosti zveřejněny všechny banky https://www.finpos.cz/partneri/banky a investiční společnosti https://www.finpos.cz/partneri/investicni-spolecnosti jejichž produkty jsou sjednávány v souladu s platnou legislativou.